Tap Trouwvervoer

Vetel

logoVETELkleinTap is sinds 1931 gespecialiseerd in het personenvervoer in al zijn facetten en trouwrijden in het bijzonder. Om uw zekerheid te borgen is Tap lid van de VETEL, de Vereniging van Erkende Trouwauto- En Limousinebedrijven, die zich tot doel stelt een hoge kwaliteitsnorm te realiseren voor ieder die gebruik maakt van trouwauto’s en limousines.

WAAROM VETEL ?
Kiezen voor VETEL is Kiezen voor Zekerheid, Kwaliteit en Kontinuïteit.

ZEKERHEID
De VETEL erkende ondernemer maakt van elke opdracht een schriftelijke bevestiging waarop alle cruciale gegevens duidelijk staan vermeld. Alle opdrachtbevestigingen zijn voorzien van heldere leveringsvoorwaarden. Het materiaal voldoet aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen. De chauffeurs voldoen aan de door de overheid aan deze vervoersvorm gestelde voorwaarden.

KWALITEIT
De VETEL erkende ondernemer beschikt over een uitgebreid assortiment moderne en klassieke wagens. Zij voldoen aan de hoge eisen van representativiteit die het VETEL erkenningsreglement stelt.  De intern opgeleide chauffeurs zijn in uniform gekleed.

KONTINUITEIT
De VETEL erkende onderneming kan bogen op een jarenlange ervaring als personenvervoerder. VETEL erkende bedrijven beschikken over meerdere wagens die direct inzetbaar zijn.  Uitsluitend bedrijven die voldoen aan de strenge normen die VETEL stelt zijn gerechtigd het VETEL-logo te voeren.